منتخب تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های یکشنبه ۳ مرداد منتشر می‌شود.

به گزارش پرس شیعه؛ تصاویر صفحات نخست روزنامه‌های کشور امروز یکشنبه ۳ مرداد به‌شرح زیر منتشر می‌شود:

: