وزیر دفاع آلمان از آموزش مهاجران سوری در خاک کشورش خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان خطاب به روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار داشت که برلین در نظر دارد پناهجویان سوری را با هدف ایفای نقش سازنده در بازسازی سوریه آموزش دهد.

وی در توضیح گفته های خود افزود: حوزه این آموزش ها در شاخه فناوری و پزشکی است.

وزیر دفاع آلمان به این موضوع که آیا آموزش ها شامل تمام پناهجویان می شود هیچ اشاره ای نکرد. وی دلیل این امر را بازگشت پناهجویان به کشورشان و ساختن سرزمینی ایده آل اعلام کرد.

فون در لاین همچنین تصریح کرد که ارتش آلمان بخشی از اقدامات خود را در راستای کمک به پناهجویان اختصاص داده است.