“احمد الطیب” شیخ الازهر مصر، صدور فتاواهایی از سوی علمای اهل سنت و شیعیان برای توقف درگیری و خونریزی میان این دو مذهب را خواستار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ شیخ الازهر این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اینترنتی “الانباء” کویت درباره ضرورت تقریب سنی و شیعه بیان کرد و افزود: فرقی میان سنی و شیعه نیست، همه اقرار به شهادتین دارند و شیوه الازهر، ترویج اعتدال فکری و عقیدتی است.
وی ادامه داد: الازهر خواستار تقریب میان سنی و شیعه است. وقتی دار التقریب مذاهب اسلامی تاسیس شد، “محمود شلتوت” شیخ سابق الازهر و “تقی الدین قمی” مرجع شیعه پرچمدار آن بودند به همین دلیل در ۱۴ قرن عمر اسلام، درگیری میان سنی و شیعه نبوده است.
الطیب با اشاره به اینکه نقریب مذاهب اسلامی از رویکردهای اصلی الازهر است، از علمای بزرگ سنی و شیعه، نشست در الازهر برای صدور فتوای حرام بودن قتل سنی توسط شیعه و قتل شیعه توسط سنی را خواستار شد.
وی هدف از این اقدام را متوقف ساختن حمام خون در منطقه و نجات امت از توطئه هایی دانست که مردم منطقه بهای آن را با خون و جان خود می پردازند.
الطیب گفت: نباید به کلام اشخاصی گوش فرا داد که هدفشان ایجاد تفرقه میان سنی و شیعه است. البته متاسفانه صدای این قبیل افراد در رسانه ها بلند است و از حامیانی برخوردارند که نمی خواهند آتش فتنه خاموش شود، ولی ما خواستار تقریب میان پیروان مذاهب هستیم.