وزیر کشور ترکیه می گوید عدم دریافت هرگونه پیش آگهی از سوی پلیس ترکیه مبنی بر آغاز کودتا، نشانه نفوذ طراحان این اقدام در شبکه اطلاعاتی پلیس است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، «افکان اعلاء» وزیر کشور ترکیه با توجه به اینکه بخش اطلاعاتی پلیس این کشور هیچ گونه تلاشی برای پیش آگهی در زمینه وقوع کودتای نافرجام ۱۵ جولای از خود نشان نداده است، از وجود یک تیم نفوذی در داخل نیروهای پلیس ترکیه خبر داد که نقش مغز متفکر این کودتا را ایفا کرده اند.

وی در این باره گفت: در روز کودتا، هیچ اطلاع رسانی از طرف نیروهای اطلاعاتی پلیس انجام نشد. این نشان می دهد که یک تیم نفوذی متفکر در بین آنها وجود دارد. نیرو های ارتش باید اطلاع رسانی کرده باشند و پلیس هم باید این اطلاعات را دریافت کرده باشد اما این حقیقت که آژانس امنیت ملی ترکیه چهار یا پنج ساعت زودتر از ماجرا خبردار شده بود، مانع از پیروزی کودتاچیان شد.

وی افزود: ما رئیس ژاندارمری را تغییر دادیم اما نمی توانیم بدنه آن را تغییر دهیم حال آنکه هیچ اطلاعاتی از سوی این دستگاه اجرایی ارائه نشد.

اعلاء در نهایت گفت اگر مشکلی که بیشتر از آنکه ناشی از ضعف اطلاعاتی باشد ناشی از ضعف سیستم بود، حل نشود؛ ترکیه ظرف پنج تا ۱۰ سال آینده شاهد تلاش برای کودتای جدیدی خواهد بود.