منابع آگاه از کشف طرح ترور عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر، در موریتانی خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت مصری “الیوم السابع”، منابع آگاه گفتند که علت اصلی لغو سفر عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر، به موریتانی برای شرکت در کنفرانس سران عرب، کشف طرح ترور وی در این کشور بوده است.
اطلاعات منتشر شده از وجود نقشه ترور رئیس جمهور مصر در سفر به مویتانی حکایت دارد. به همین دلیل سفر وی لغو شد.
به گفته این منابع، پیش از این هم برخی گروه های تروریستی بارها سعی کرده اند، سیسی را ترور کنند.