روزنامۀ ترکیه ای “ینی شفق” مدعی شد که ژنرال کمبل، فرماندۀ نیروهای ناتو در افغانستان، مدیریت کودتا را بر عهده داشته است.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ “ینی شفق” ترکیه “جان کمبل”، فرمانده آمریکا نیروهای خارجی حاضر در افغانستان، را به مدیریت کودتای شکست خورده در این کشور متهم کرد.
این روزنامه مدعی شد “سیا”، از طریق بانک “یو بی ای” در نیجریه، دو میلیارد دلار در اختیار طراحان کودتا قرار داده بود.
“ینی شفق” افزود این منابع مالی در مدت شش ماه و به شکل های مختلف از طریق بانک فعال در نیجریه به ترکیه منتقل شده است.
پس از شکست کودتا، مقامات و رسانه های ترکیه بارها واشنگتن را به دست داشتن در کودتا متهم کرده اند.