دفتر انجمن سوخت های زیستی ایران در منطقه مرکزی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل ازمهر،میثم طباطبایی، رئیس انجمن سوختهای زیستی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفتر انجمن در منطقه مرکزی ایران روز سه شنبه بیست و هفتم بهمن ماه با حضور معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان، رئیس اتحادیه صنفی تولید کنندگان اتانول ایران و رئیس کمیته سوخت های زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در منطقه مرکزی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه این انجمن زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد، اظهار داشت: انجمن های علمی بازوهای مشورتی دولت در زمینه های مختلف اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی بوده و کارشناسان این انجمن ها مسئولیت مشارکت در توسعه علم، سیاست­گزاری و افزایش سطح آگاهی های عمومی را به عهده دارند.

به گفته طباطبایی، تمام فعالیت های مربوط به الکلهای سوختی نظیر بیواتانول سوختی در ایران توسط انجمن سوخت های زیستی و در دفتر مستقر در دانشگاه صنعتی اصفهان مدیریت خواهد شد.

وی عنوان کرد: این انجمن با کمیته زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همکاری هایی در راستای اجرای پایلوت های ملی دارد.

رئیس کمیته سوخت های زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات اصلی این انجمن و تاثیر آن در استفاده از سوخت های زیستی در کشور گفت: استفاده از سوختهای زیستی نظیر گازوئیل زیستی، اتانول زیستی و متنوع کردن سبد انرژی کشور در بخش حمل و نقل از اصول اصلی توسعه پایدار بوده و یکی از راهکارهای اساسی حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان است.