پس از گذشت ۱۹ روز از اعمال حکومت نظامی در منطقه کشمیر درگیری ها در کشمیر ادامه دارد و نیروهای امنیتی هند چهار جوان را به شهادت رساندند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه تلویزیونی «سما نیوز»، ۱۹ روز از اعلام حکومت نظامی در کشمیر می گذرد اما همچنان درگیری ها در این منطقه ادامه دارد و نیروهای امنیتی هند در منطقه «کپوره» چهار جوان را به شهادت رساندند.

گزارشها حاکی از آن است که در منطقه «سرینگر» حکومت نظامی برداشته شده است و از سویی دیگر اینترنت نیز وصل شده است.

حزب «کنفرانس حریت» اعتراضات مردمی را تا جمعه تمدید کرده است.

لازم به ذکر است در هشتم ژوئیه نیروهای امنیتی هند «برهان وانی» فرمانده «حزب المجاهدین» را به شهادت رساندند و پس از آن اعتراضات مردمی شدیدی در منطقه جامو و کشمیر شروع شد.

ارتش هند در پی این اعتراضات در منطقه حکومت نظامی اعلام کرد و دستکم ۵۰ تن از مسلمانان این منطقه بدست نیروهای امنیتی هند شهید و بیش ۳۵۰۰ نفر زخمی و حدود ۲۰۰ نفر نیز نابینا شدند.