مفتی سوریه با بیان اینکه اگر امروز جمهوری اسلامی ایران نبود سوریه و مقاومت اسلامی نابود شده بود، گفت: اگر مواضع صحیح جمهوری اسلامی نبود همه چیز از بین رفته بود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آیت الله “محسن اراکی” دبیرکل مجمع جهانی تقریب که در رأس هیئتی برای دیدار با مقامات و علمای سوریه در این کشور به سر می برد با شیخ “بدرالدین احمد حسون” مفتی اعظم سوریه دیدار و گفتگو کرد.

شیخ حسون در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از امت اسلامی حمایت می‌کند، اظهار داشت: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در جایگاه پدری امت اسلامی قرار دارند و پیامبر گونه رهبری امت اسلامی را بر دوش کشید‌اند.

مفتی سوریه با بیان اینکه اگر امروز جمهوری اسلامی ایران نبود سوریه و مقاومت اسلامی نابود شده بود، گفت: اگر مواضع صحیح جمهوری اسلامی نبود همه چیز از بین رفته بود.

وی اظهار داشت: اگر امروز خلفای اسلام زنده بودند بدون شک از سید حسن نصرالله و شجاعت و شهامتش ستایش می‌کردند.

آیت الله اراکی، دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب در این دیدار با اشاره به اینکه صبر و ظفر دو یار قدیمی و دیرینه هستند، گفت: ملت سوریه با صبری که داشتند به زودی به پیروزی خواهند رسید؛ زیرا صبر، پیروزی و ظفر را به دنبال دارد.

این استاد حوزه تأکید کرد: امروز ملت، دولت، ارتش و علمای سوریه اسوه دیگران هستند زیرا اینها ارزش‌های الهی را دنبال کردند و در برابر سختی‌ها صبر پیشه کردند.

وی با بیان اینکه پیروزی ملت سوریه در نبرد با دشمنان بسیار نزدیک است، افزود: علما نقش بسیار مهمی در این پیروزی ایفا می‌کنند.

دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب در پایان ضمن تشکر از دولت و ملت سوریه تأکید کرد: سوریه از تمام ابعاد مقاومت حمایت و پشتیبانی کرده است.