یکی از خدماتی که بانک ها برای مشتریان خود انجام می دهند صدور کارت اعتبارى است و بابت این خدمات هزینه هایی را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مى نماید…

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به استفتائی دربارۀ «حکم استفاده از کارت های اعتباری بانکی» پاسخ گفتند.

متن سؤال و پاسخ این مرجع تقلید

سئوال:

معمولا بانک ها برای مشتریان خود اقدام به صدور کارت اعتبارى نموده، و بابت این خدمات هزینه هاى ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مى نماید:

مستدعى است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید:

الف) نظر حضرتعالى در خصوص ارائه خدمات کارت هاى بانکى خصوصاً کارت هاى اعتبارى چیست؟

ب) آیا قالب عقد جعاله را براى ارائه خدمات کارت موجّه مى دانید؟

پاسخ:

در صورتى که واقعاً خدمات قابل ملاحظه اى که در عرف داراى ارزش است ارائه شود و سود اضافى در برابر آن خدمات گرفته شود مانعى ندارد ومى تواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولى اگر خدمات صورى است، یا در بعضى موارد خدمتى وجود ندارد و تنها سود پول گرفته مى شود، ربا و حرام است. ضمناً جریمه دیرکرد با موازین شرع سازگار نیست، چون نوعى ربا محسوب مى شود و خدمات خاصّى در برابر آن نیست.