وقوع ۲ انفجار در شهر قامشلی و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان سوری از جمله خبرهای امنیتی سوریه به شمار می رود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، شهر قامشلی سوریه امروز شاهد دو انفجار بود. نخستین انفجار با یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده و دومین انفجار به وسیله یک دستگاه موتورسیکلت بمبگذاری شده صورت گرفت.

این انفجارها در یک مکان رخ داد و بر اثر آن دستکم شماری از شهروندان سوری کشته و زخمی شدند.

انفجارهای مذکور در نزدیکی مقر فرماندهی نیروهای کرد زبان صورت گرفت.