پلیس سوئیس با دریافت تماسی ناشناس مبنی بر امکان بمب گذاری در فرودگاه «کوینترین» مجبور به تشدید تدابیر امنیتی شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه خبری استرالیا، پلیس «ژنو» سوئیس به دنبال تماس تلفنی مبنی بر امکان بمب گذاری در فرودگاه این شهر، به اتخاذ تدابیر امنیتی در این محل مبادرت کرد.

در همین راستا، پلیس ژنو با ارسال پیامی در صفحه فیسبوک خود تدابیر اتخاذ شده را پیشگیرنده و مدت آن را نامعلوم اعلام کرد.

مقامات فرودگاه بین المللی کوینترین بی آنکه توضیح بیشتری بدهند دلیل فعال کردن حالت هشدار را دریافت یک تماس تلفنی ناشناس اعلام کردند.

علاوه بر این پلیس ژنو می گوید که اطلاعات در این زمینه را از سوی همکاران فرانسوی خود دریافت کرده اند و بازرسین فرانسوی در حال حاضر مشغول تحقیق در این زمینه هستند.