ارتش سوریه با اشاره به قطع خطوط امداد رسانی گروه‌های مسلح در مناطق شرقی حلب بیانیه مهمی در این باره صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سوریه، ارتش سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح ما با همکاری نیروهای همپیمان، ماموریت نظامی خود را با موفقیت در مناطق شمال حلب انجام داد و همه راه‌های امداد رسانی و گذرگاه‌های که تروریستهای از آن برای ورود مزدوران و سلاح و مهمات به مناطق شرقی استفاده می کردند را قطع کرد. این در راستای طرح بازگشت امنیت و ثبات به شهر حلب است.

در بیانیه ارتش سوریه آمده ضمن تاکید بر امنیت و سلامت همه شهروندان از آنها خواسته که با ارتش سوریه برای توقف جنگ و بازگشت آرامش به حلب و نیز بازگشایی مدارس و برقراری جریان برق، بازگشایی بیمارستانها و بازگشت روند عادی زندگی همکاری کنند.

ارتش سوریه بیان کرد: در راستای ممانعت از خونریزی، همه کسانی که در مناطق شرقی حلب سلاح در اختیار دارند خواسته می شود که از فرصت به دست آمده استفاده کنند و ضمن تحویل سلاح در حلب بمانند یا آن را ترک کنند. از همه می خواهیم که به عقلانیت روی آورند و منافع ملی را برای بازگشت امنیت و ثبات به حلب مورد توجه قرار دهند و به آن ارجحیت دهند.