دادگاه جنایی بحرین جلسه محاکمه آیت الله «عیسی قاسم» را به روز ۱۴ آگوست موکول کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، دادگاه جنایی آل خلیفه جلسه محاکمه آیت الله «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور را به تعویق انداخت.

بر اساس این گزارش دادگاه جنایی بحرین امروز چهارشنبه جلسه محاکمه شیخ عیسی را به صورت غیابی برگزار کرد اما پس از گذشت دقایقی از آن تصمیم گرفت که آن را به روز ۱۴ آگوست موکول کند.

دادگاه آل خلیفه اتهاماتی واهی را به شیخ عیسی نسبت داده است؛ آل خلیفه مدعی شده که آیت الله عیسی بدون مجوز وجوهات و خمس مردم را جمع آوری می کند و همچنین پولشویی می کند!

در همین راستا «عبدالله الشملاوی» وکیل بحرینی در سخنانی تاکید کرد که اتهام وارده به شیخ عیسی با قانون اساسی بحرین تناقض دارد. وی افزود: بر اساس قانون جمع آوری اموال و کمک ها در سال ۱۹۵۶ میلادی اتهامات وارده به رهبر شیعیان مکارانه است و با بند ۲۲ قانون اساسی تناقض دارد.

لازم به ذکر است آل خلیفه در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود علیه رهبر شیعیان بحرین اخیرا تابعیت ایشان را لغو کرد و روز چهارشنبه را برای محاکمه شیخ عیسی قاسم تعیین کرد.