کلیسای کاتولیک روستای “اتیان روفری” فرانسه که روز گذشته یک کشیش در آن سر بریده شد در سال ۲۰۰۰ قطعه زمینی را برای ساخت مسجدی برای مسلمانان اهدا کرده بود.

به گزارش پرس شیعه؛ مسجد روستای “یان اتیان دی روفری” در سال ۲۰۰۰ در قطعه زمین اهدا شده توسط کلیسای کاتولیک روستا ساخته شد.این کلیسا روز سه شنبه شاهد گروگان گیری بود که در جریان آن، یک کشیش به قتل رسید.
امام جماعت روستا جنایت سر بریده شدن “دوستش” (یعنی کشیش کلیسا) را توسط دو عضو گروه تروریستی “داعش” محکوم کرد و آن را جنایت “هولناک” توصیف نمود.
“محمد کرابیلا” با تسلیت به خانواده قربانی و کاتولیک ها گفت که اعضای مسجد از این جنایت شوکه شدند؛ چون این کشیش شخصی بود که بسیار به مردم خدمت کرد.
کرابیلا و کشیش مسیحی همواره با یکدیگر ملاقات داشته و درباره امور دینی و همزیستی مسالمت آمیز گفت و گو می کردند.
دو جوان تروریست که روز گذشته به کلیسا حمله کردند بر اثر تیراندازی پلیس برای آزاد سازی گروگان ها کشته شدند.