منابع خبری ترکیه از بسته شدن دهها شبکه تلویزیونی و رادیویی و روزنامه در این کشور به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام اخیر خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، دولت ترکیه ۱۸ شبکه تلویزیونی، سه خبرگزاری، ۲۳ ایستگاه رادیویی، ۴۵ روزنامه و ۱۵ مجله ترکیه را به اتهام ارتباط با کودتاگران بست.

در همین حال، برخی دیگر از رسانه‌ها تعداد شبکه‌های تلویزیونی تعطیل شده را ۱۶ شبکه اعلام کردند.

دولت ترکیه درپی کودتای نافرجام در این کشور، هزاران نفر را به اتهام ارتباط با کودتا بازداشت یا از کار برکنار کرده و به پاکسازی گسترده نهادهای دولتی و نظامی دست زده است. شماری از مدارس و نهادهای غیردولتی نیز به اتهام ارتباط با کودتاچیان بسته شده است.