مزدوران سعودی دهها شهروند یمنی از جمله شماری زن و کودک را در روستای الصراری در منطقه ” صبر الموادم ” واقع در استان تعز ربودند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری یمن، مزدوران سعودی بیش از ۴۵ نفر از مردان و جوانان روستای الصراری و روستاهای مجاور آن از جمله ۱۵ فرد کهنسال را ربودند.

مزدوران سعودی همچنین ۳۵ زن را به همراه کودکان شیرخواره آنها در مدرسه ” حصبان الاعلی” بازداشت و عده دیگری را به منطقه التربه منتقل کردند و ۴۵ کودک دیگر را به مکان نامعلومی بردند.

براساس این گزارش، این مزدوران همچنین پنج نفر از اهالی منطقه را به قتل رساندند. این آمار هنوز نهایی نیست و بیش از ۱۵ شهروند نیز ناپدید شده اند و از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

مزدوران سعودی بامداد سه شنبه هفته جاری ا یورش به منازل روستای الصراری و روستاهای تابع آن، حدود ۳۰ منزل از جمله ۲۰ منزل را در روستای الصراری، پنج منزل را در روستای الحیار و پنج منزل را در روستای ذی البراح تخریب کردند.

مزدوران سعودی همچنین مسجد شیخ جمال الدین را به آتش کشیدند و پس از نبش قبر او، بقایای جسدش را بیرون آورده و مرقدش را تخریب کردند.