دولت ترکیه در ادامه بازداشتهای گسترده خود از دولت آلمان خواست تا اعضای وابسته به «سازمان گولن» را که به این کشور گریخته اند، به ترکیه تحویل دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، «مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه از دولت آلمان خواست تا اعضای وابسته به «سازمان گولن» را که به این کشور گریخته اند، به ترکیه تحویل دهد.

وزیر امور خارجه ترکیه گفت که دادستانها و قضاتی که عضو «سازمان گولن» هستند، در حال حاضر در آلمان اقامت دارند.

این درحالیست که دولت ترکیه درخواست رسمی خود برای استرداد رهبر این سازمان- فتح الله گولن- را به دولت آمریکا تسلیم کرده است. گفتنی است که این واعظ اسلامی تُرک از سال ۱۹۹۹ در تبعیدی خود خواسته در آمریکا اقامت دارد.

وزیر امور خارجه ترکیه پس از بازدید از مرکز فرماندهی نیروهای ویژه در منطقه گلباشی آنکارا با اشاره به اخراج ۸۸ تن از کارکنان وزارتخانه متبوع خود در روزهای اخیر اظهار داشت که به این افراد خائن نباید فرصت نفوذ در نهادهای دولتی داده شود.

وی در ادامه افزود که دو تن از سفرای ترکیه به نامهای «گورجان بالیک» و «تونجای بابالی» نیز در میان اخراج شدگان هستند و احتمالاً طی روزهای آتی افراد دیگری نیز از سمت خود برکنار خواهند شد.

گفتنی است که از زمان کودتای نافرجام ترکیه در روز پانزدهم ژوئیه بیش از ۴۴ هزار تن از کارکنان نهادهای دولتی ترکیه از کار برکنار شدند. تمامی این افراد به داشتن ارتباط با کودتای نافرجامی که منجر به مرگ ۲۴۶ نفر و زخمی شدن هزاران تن شده است، متهم شده اند.