مطبوعات عربستان سعودی، با انتقاد از عملکردِ غیر منطقی در توقیف عروسک تن پوش بی حجاب و رفتارهای خشونت بارِ کمیتۀ امر به معروف و نهی از منکرِ، ایجاد تغییرات در این کمیته را خواستار شدند.

به گزارش پرس شیعه، اقدام عوامل کمیتۀ امر به معروف و نهی از منکر عربستان در مصادرۀ عروسکِ تبلیغاتی یک زن که مردی آن را به تن کرده و مردم را برای خرید از فروشگاه دعوت می کرد، از یک سو و برخوردِ خشونت بار یکی دیگر از پرسنل کمیتۀ امر به معروف با یک زن و کتک زدن او در برابر دوربین ها، خشم مطبوعات عربستان را برانگیخت.

اعضای کمیته امر به معروف و نهی از منکر عربستان هفته گذشته یک عروسک تن‌پوش را که جلوی فروشگاه به دلیل عدم رعایت حجاب دستگیر کردند.

مردی که در درون این عروسک بود توسط پلیس بازداشت شد و لباس وی نیز به اداره پلیس انتقال یافت.این مرد متهم است حجاب اسلامی زنان را برای لباس عروسکی خود رعایت نکرده است.
حسناء عبدالعزیز القنیعیر” در مقاله ای در روزنامه الریاض، اجبار برخی از عناصر کمیته امر به معروف به تغییر تفکراتِ تندشان به ویژه در خصوص مقابله با زنان را خواستار شد و نوشت: عناصرِ این کمیته، فکر می کنند که موضوع امر به معروف و نهی از منکر، فقط مختص آن هاست و دیگران نمی توانند آن ها را امر به معروف و نهی از منکر کنند.

وی افزود: مردانِ این کمیته باید به پذیرش تغییراتِ تمدن اجبار شوند و بدانند، کارهایی که برخی از آن ها با شهروندان می کنند، سبب می شود مردم برای گذراندن تعطیلات با سفرهای کوتاه مدت و بلندمدت به خارج از کشور میلیاردها ریال عربستان را در خارج خرج کنند، در حالی که این مبالغ، باید در داخل هزینه شود.

“محمد آل شیخ” نیز در روزنامۀ الجزیره نوشت: با وجود آن که افراد مختلفی با قاطعیت های متفاوتی عهده دار ریاست این کمیته شده اند، اما این سازمان دربرابر اصلاحات همه رؤسا، تغییرناپذیر مانده است.

محمد آل شیخ راهکارِ خارج شدن این کمیته از این شرایط را پیوستنِ آن به تشکیلات وزارت کشور دانست، و آن را راه حلی درست و میانه ارزیابی کرد.

“عید سعد الموسی” نیز در روزنامۀ عربستانیِ الوطن، شفافیت و وضوح در عملکرد کمیته را خواستار شد تا جامعه بتواند دست اعتماد به سوی آنها دراز کند و پل اعتماد میان مردم و کمیته برقرار شود.

وی تاکید کرد: کمیته امر به معروف و نهی از منکر در برابر دو گزینه است؛ یا باید اعتماد جامعه را برگزیند، یا هر بار که از سوی یکی از عناصر این کمیته خطایی سر می زند، بر آن سرپوش نهد و آن را توجیه کند که در این صورت، اعتماد جامعه و پلِ ارتباطی خود را با مردم از دست می دهد.

این نویسندۀ عربستانی خاطر نشان کرد: درست است که اشتباهِ فردی، بخش لاینفک طبیعتِ بشری است اما قرار نیست یک سازمان، همواره برای دفاع از خطاها و اشتباهات رفتاری عناصر خود، در جنگی مستمر باشد، دلمان می خواهد یک بار هم که شده، کمیته امر به معروف و نهی از منکر، از بازخواستِ عناصر خود خبری بدهد، اما دریغ از یک گزارش در این زمینه.