نظامیان رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب های خود علیه شیعیان مظلوم این کشور، از اقامه نمازجمعه توسط علامه «صنقور» در الدراز محل حضور شیخ عیسی قاسم جلوگیری کردند.

به گزاش پرس شیعه به نقل از مرآه بحرین، رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب های خود علیه شیعیان مظلوم این کشور مانع از برگزاری نماز جمعه در محل حضور رهبر شیعیان این کشور شد.

بر اساس این گزارش رژیم آل خلیفه امروز جمعه از ورود علامه «محمد صنقور» امام جمعه منطقه الدراز (محل حضور شیخ عیسی قاسم) به مسجد امام صادق این شهر جلوگیری کرد و بدین صورت اجازه ی اقامه نماز جمعه در این شهر را به شیعیان بحرینی نداد.

در پی این اقدام آل خلیفه مردم در خیابان ها حضور یافتند و علیه رژیم حاکم بر بحرین و تعدی آن ها به دین و مذهب و رهبران شیعی شعارهایی سر دادند. مردم همچنین از جهانیان کمک برای نجات مظلومان شیعه بحرینی از یوغ آل خلیفه را خواستار شدند.

به دنبال اعتراض مردم به سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در حق شیعیان این کشور، نظامیان آل خلیفه ۱۱ شهروند را بازداشت کردند و از آنها برای عدم ورود مجدد به منطقه الدراز تعهد گرفتند.

گفتنی است نقاط مختلفی از بحرین و کشورهای جهان در عصر روز جمعه که جمعه خشم نامیده شده است، شاهد برگزاری راهپیمایی گسترده در اعتراض به سیاست های رژیم آل خلیفه در بحرین و اعلام همبستگی با شیعیان این کشور خواهد بود.