دادگاه کیفری عربستان حکم اعدام جوانی به نام “محمد الحواج”، از شیعیان منطقۀ قطیف، را صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ با صدور این حکم، شمار شیعیانی که پس از رخدادهای بهار عربی در سال ۲۰۱۱ تا کنون به اعدام محکوم شده اند، به ۳۰ تن رسیده است.
۴ نفر از این شیعیان، از جمله شهید نمر باقر النمر که از علما و رهبران برجستۀ شیعیان عربستان بود، در آغاز سال میلادی جاری اعدام شدند. ۷ حکم اعدام نیز مورد تأیید قرار گرفته و اجازۀ تجدید نظر نیافته است. حکم اعدام این هفت نفر ممکن است هر لحظه اجرا شود. سایر احکام اعدام صادر شده علیه شیعیان هنوز احکام ابتدایی است. همچنین، دادستان عربستان صدور حکم اعدام برای ۲۵ نفر دیگر از شیعیان این کشور را خواستار شده است.