پس از آنکه «قائم علی شاه» سر وزیر سابق ایالت سند پاکستان از سمت خود استعفا داد، «سید مراد علی شاه» سروزیر جدید این ایالت شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، پس از استعفای «قائم علی شاه» سر وزیر سابق ایالت سند پاکستان «سید مراد علی شاه» توانست با به دست آوردن رای اکثریت نمایندگان مجلس ایالت سند به سمت سروزیری این ایالت برسد.

«سید مراد علی شاه» دیروز مراسم تحلیف را به جای آورد و امروز هشت نفر از وزرای کابینه وی سوگند یاد می کنند.

پس از آنکه حزب مردم پاکستان به رهبری «بلاول بوتو» پسر «بی نظیر بوتو» نخست وزیر فقید پاکستان در دبی تشکیل جلسه داد تصمیم بر آن شد که «قائم علی شاه» که مدت هشت سال سروزیری ایالت سند را بعهده داشت از سمت خود استعفا دهد و فرد جدیدی برای این پست انتخاب شود.

سید مراد علی شاه در سال ۱۹۶۲ در کراچی بدنیا آمد. همچنین «عبدالله شاه» پدر وی از سال ۱۹۹۳ تا سال۱۹۹۶ سمت سروزیری ایالت سند را بعهده داشت.