موشه یعلون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پس از سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ به سمت ترکی الفیصل رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان رفت و به گرمی با او دست داد.

به گزارش پرس شیعه، دیداراین دو در سالن کنفرانس مونیخ به شکلی بود که حکایت از آشنایی و تماس های قبلی میان آنان داشت.

اعضای هیات اسرائیلی همراه یعلون وزیر جنگ اسرائیل و همراهان الفیصل رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان هم در این صحنه همگی با لبخند با یکدیگر مواجه شده اند و تصویر منتشر شده ، صمیمیت میان اعضای دو هیات را به بیننده القاء می کند.

یادآور می شود وزیر جنگ رژیم اسرائیل در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ از وجود کانال های تماس بین این رژیم و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خبر داد و گفت: نشست های پشت درهای بسته با این کشورها در جریان است.

یعلون تاکید کرد که بین اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تماس های محرمانه انجام می شود.