مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: درآمد و ثروت ملک و مملکت را که باید در مصالح مسلمانان صرف شود، شاهزاده ها در آمریکا و اروپا مصرف می کنند! حتی درباره ی بقیع هم گفته اند: موقوفه است و باید در مصالح اسلام به معبر و طریق عام تبدیل گردد.

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: وقتی حکومت در دست خوارج و اینها باشد، فعلی الاسلام السلام ؛ (با اسلام باید خداحافظی کرد!)؛ زیرا هدم قبور و مساجد برای این ها مانند آب خوردن سهل و آسان است. هنگامی که جداً اینها سر کار آمد، استار کعبه را به دست گرفت و ندا سر داد:
لا اله الا الله، وحده وحده، أنجز وعده، و نصر عبده، و أعز جنده
معبودی جز خداوند نیست، هم او که یگانه ی یگانه ی یگانه است، به وعده اش وفا نمود و بنده اش را یاری کرد، و لشکرش را سرافراز گرداند…
لذا در میان مردم تبلیغ شد که او می خواهد توحید محض را پیاده کند، ولی بعد اشیای قیمتی حرمین را سرقت نمود و شاید هشت سال دولت عثمانی او را به اسلامبول برد و دور شهرها گرداند و آنها را در… مصرف کرد.
سید محسن امین (رحمه الله علیه) فهرست اشیای مسروقه را با قیمتش نوشته است، و در مورد بعضی از جواهرات قیمتی مسروقه نوشته که برایش نمی توان قیمت تعیین کرد!
آری! درآمد و ثروت ملک و مملکت را که باید در مصالح مسلمانان صرف شود، شاهزاده ها در آمریکا و اروپا مصرف می کنند! حتی درباره ی بقیع هم گفته اند: موقوفه است و باید در مصالح اسلام به معبر و طریق عام تبدیل گردد. فدک را هم برای مصالح اسلام از دست حضرت امیر و حضرت زهرا (علیهماالسلام) گرفتند و غصب کردند! لابد وقتی معاویه آن را یک جا و دربست به مروان بخشید آن هم حتما برای مصلحت اسلام بوده است! آری، به گفته ی عامه مجتهد بودند و اگر احیاناً خطا هم کردند مأجورند! در هر حال، با این که آن حاکم دو چیز نفیس و قیمتی از نفایس حرم را به عنوان هدیه برای سلطان عثمانی برد، ولی فایده نکرد و ثابت شد که اینها مفسد و ظالمند.

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۹۹
محمد حسین رخشاد