شماری از شهروندان غرب آلمان به یاد قربانیان ایزدی عراق دست به راهپیمایی زدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، امروز قرار است حدود ۲ هزار نفر از مهاجران ایزدی عراق در غرب آلمان دست به برگزاری راهپیمایی بزنند.

آنها قرار است در این راهپیمایی یاد قربانیان ایزدی که توسط گروه ترویستی داعش جان خود را از دست داده اند، گرامی بدارند.

داعش پس از اشغال برخی مناطق در عراق صدمات زیادی را به ایزدی های این کشور وارد کرده است.

راهپیمایی کنندگان خواهان رعایت حقوق بشر در عراق هستند.