نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود علیه مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین، یک جوان فلسطینی را به ظن اینکه قصد حمله به آنها را دارد، به شهادت رساندند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود علیه مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش نظامیان رژیم صهیونیستی که از زمان آغاز انتفاضه سوم فلسطین از هرگونه تحرک فلسطینی ها هراس دارند، یک جوان فلسطینی را به ظن اینکه قصد حمله به آنها را داشت، هدف تیراندازی خود قرار دادند.

در پی تیراندازی صهیونیست های هراسان به این جوان فلسطینی در نزدیکی ایست و بازرسی حواره واقع در شهر نابلس، وی به شهادت رسید.

شایان ذکر است از ابتدای آغاز انتفاضه فلسطین علیه اشغالگری صهیونیست ها، شماری از جوانان فلسطین از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی به ظن انجام عملیات شهادت طلبانه هدف قرار گرفته و شهید شده اند.