خانواده یک جوان بحرینی به نام “حسن الحایکی” تأکید کردند که وی به دلیل شکنجه شهید شد.

به گزارش پرس شیعه؛ خانواده شهید حسن الحایکی اظهار داشتند که برخلاف ادعاهای مسؤولان آل خلیفه، وی قبل از بازداشت بیماری قلبی نداشت.
وی در جریان ملاقات کوتاهی با خانواده‌اش در بازداشت‌گاه، به آنها گفته بود که او را به شدت شکنجه می‌کنند و بارها به سر او ضربه زده‌اند.
شهید حسن الحایکی به گفته خانواده اش، بیش از ۲۰ روز تحت شکنجه قرار داشت، و پس از آن به شدت آسیب دید.
خانواده شهید الحایکی خاطرنشان کردند که هربار وی درخواست وکیل می کرد، او را به به شدت شکنجه می‌کردند.
به گفته خانواده شهید الحایکی، پس از آنکه وی در جریان بازجویی‌ها اتهاماتش را رد کرد، دادستانی کل او را به اتاق شکنجه بازگرداند.
خانواده شهید الحایکی اظهار داشتند که مأموران آل خلیفه علاوه بر شکنجه شدید وی، توجهی به وضع سلامتی او نداشتند و او را به حال خود رها کرده بودند.