وزارت کشور بحرین ادعا کرد که رئیس شورای علمای بحرین را به دلیل “اصرار بر تحریک افکار عمومی” بازداشت کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “مرأه البحرین” ، رئیس پلیس استان “الشمالیه” بحرین اعلام کرد که سید مجید المشعل، رئیس شورای منحل شدۀ علما، به اتهام “تحریک افکار عمومی، قانون شکنی و شرکت در تجمعات غیر قانونی” دستگیر شده است.
او مدعی شد که پیشتر المشعل احضار شده و دربارۀ رفتارهای خلاف قانونش به او هشدار داده شده بود، اما او به قانون شکنی های خود ادامه داد.
این منبع امنیتی رژیم بحرین افزود: “المشعل شنبه گذشته بازداشت شده و اکنون در حال گذراندن مراحل ارجاع پرونده اش به دادستانی است”.
نیروهای رژیم آل خلیفه، صبح روز شنبه، با یورش به منزل سید مجید المشعل را بازداشت کردند.