«سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در سخنانی تاکید کرد که اتهامات وزیر دفاع این کشور به وی نمایشی است و العبیدی در صدد مانع تراشی در روند استیضاح خود است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، وزیر دفاع عراق در سخنانی در جریان استیضاح خود در مجلس این کشور، رئیس مجلس و یکی از مشاوران وی را به فساد متهم کرد.

بر اساس این گزارش «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در سخنانی در جریان استیضاح خود، «سلیم الجبوری» ریاست پارلمان عراق را به همراه «مثنی السامرائی» مشاور وی به دست داشتن در فساد مربوط به قرادادهای تسلیحاتی متهم کرد.

از سوی دیگر و در همین راستا سلیم الجبوری نیز در سخنانی تاکید کرد: اتهامات وزیر دفاع به من نمایشی است؛ وی در صدد ایجاد مانع در روند استیضاح خود است. در صورتی که وزیر دفاع فساد من را اثبات کند، تمام مسئولیت آن را برعهده خواهم گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: کمیته شفاف سازی باید در خصوص اتهامات مطرح شده در زمینه فساد تحقیق کند. ما آمادگی داریم برای بررسی اتهامات وارده به خود در دادگاه حاضر شویم.

رئیس پارلمان عراق همچنین تاکید کرد که تا زمان تبرئه شدنش بر کرسی ریاست مجلس نخواهد نشست.