خانم “یوریکو کویکیه ” به عنوان اولین زن، توانست شهردارتوکیو شود.

به گزارش پرس شیعه؛ وی اولین زن در تاریخ ژاپن است که چنین منصبی را بر عهده گرفته است.
کویکیه که بیش از ۶۴ سال دارد پیش از این وزیر محیط زیست و دفاع بوده، رسانه ها اعلام کردند وی به راحتی به زبان عربی سخن می گوید زیرا در سال ۱۹۷۶ از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده و پیش از در فعالیتهای سیاسی اش؛ مترجم زبان عربی و مسئول هماهنگی اخبار بود.

شهردار توکیو در سخنرانی خود که به مناسبت پیروزی در انتخابات ایراد کرد، گفت:”به دنبال توکیویی برای درخشیدن همه از کودکان گرفته تا افراد سالخورده هستم تا بهترین زندگی برای همه رقم بخورد.

ماموریت اول کویکی نظارت بر برگزاری بازیهای المپیک در سال ۲۰۲۰ است و کمی پس از افتتاح المپیک توکیو دوره اش به پایان می رسد.