مقام های بحرینی در ادامه اقدام های نژاد پرستانه و ضد بشری خود همچنان به بازداشت ها و احضار روحانیون و شهروندان این کشور می پردازند.

به گزارش پرس شیعه؛ یکی از ساکنان البدیع گفت: مرکز پلیس این منطقه روز یکشنبه احضاریه هایی برای شماری از شهروندان منطقه الدراز از جمله جعفر الدرازی و محمد حسین ابورویس ارسال کرد.
پایگاه خبری الوسط نیز خاطرنشان کرد: “شرف الموسوی” رئیس جمعیت الشفافیه نیز پیش از آزادی احضار و در مرکز پلیس شهرحمد جنوبی مورد بازجویی قرار گرفت.
مقام های بحرینی همچنین شماری از روحانیون ازجمله شیخ علی الصددی، شیخ بشار العالی، شیخ علی حمیدان، شیخ علی الجفیری، شیخ صادق العافیه، أمین الموسوی، سیدجمیل کاظم، جعفر القشمی یکی ازمداحان، پدر شهید سید أحمد شمس، محمد جابر الدرازی مداح، زهراء السید بشیر “الدراز” را احضار کردند.
گفتنی است دادستانی بحرین هم چنین پدر شهید سیدهاشم، پدرشهید علی الشیخ، محمد حسین الدرازی یکی ازمداحان و یاسرناصرِ تهیه کننده را بازداشت کرد.
از زمان اعلام سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، در ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵(۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ ) از سوی دولت بحرین، مقامات امنیتی دهها نفر را احضار و شمار زیادی از آنان را به خاطر تحصن و اعتراض به این اقدام، بازداشت کردند.
مقام های امنیتی همچنین سید مجید المشعل رئیس مجلس علمای بحرین را روز شنبه گذشته به اتهام اقدامات تحریک آمیز علیه دولت و قانون شکنی بازداشت کردند.
پیش از این نیز ۱۶ احضاریه برای روحانیون و دهها احضاریه برای اهالی روستای الدراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم ارسال شده است.