۶۶ کودک سعودی از سوی خانواده های خود برای پیوستن به گروههای تروریستی به یمن، عراق و سوریه اعزام شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ ۲۹ خانواده سعودی فرزندان خود را به مناطق فعالیت دو گروه تروریستی داعش و القاعده درعراق، سوریه و یمن اعزام کردند.

روزنامه الریاض، روز دوشنبه به نقل از منابع امنیتی نوشت: برخی خانواده های سعودی، ۶۶ دختر و پسر را به همراه برخی اعضای خانواده هایشان به مناطق درگیری اعزام کردند که ۳۹ پسرو ۲۷ دختر و کودک زیر ده سال بودند.

این روزنامه خاطرنشان کرد: مقام های امنیتی عربستان سعودی توانستند برخی ازاین خانواده هایی که درصدد قاچاق کودکان خود به مناطق درگیری برای جذب و شرکت در اقدامات تروریستی بودند، دستگیر کنند.

تاکنون ۶۱ کودک (۳۷پسر-۲۴دختر) از ۲۶ خانواده سعودی جذب گروه های تروریستی در عراق و سوریه شده اند و ۵ کودک (دو پسرو سه دختر) از سه خانواده سعودی نیز برای جنگ در صفوف تروریست ها در یمن حضور دارند.