سازمان دیده بان حقوق بشر بر ضرورت اجرای توصیه های کمیته تحقیق نیجریه و محاکمه نیروهای نظامی که در کشتار شیعیان این کشور دست داشتند، تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این سازمان خاطرنشان کرد، “مقام های سیاسی و نظامی نیجریه باید به توصیه های این کمیته عمل کرده و اقدام های فوری برای مجازات مسئولینی که به استفاده غیرقانونی از قدرت دست زده اند، مبادرت کنند و به قربانیان غرامت بپردازند.

این سازمان همچنین از مقامات نیجریه خواست تا شیخ ابراهیم الزکزاکی (روحانی و رهبر شیعیان نیجریه) و همسرش زینات را که ۲۴ آذرماه ۱۳۹۴ ( ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵) بدون محاکمه بازداشت شده اند، آزاد کنند.

کمیته تحقیق نیجریه روز دوشنبه، ارتش نیجریه را به کشتار ۳۴۷ مسلمان شیعی و دفن آنان در گورهای دسته جمعی در شهر کادونای شمالی در اواخر سال گذشته متهم کرد.

این گزارش ۱۹۳ صفحه ای بیانگراقدام ارتش نیجریه در استفاده افراطی از زور و سلاح است.