غزاله خان مادر ” همایون ” نظامی آمریکائی مسلمان که در عراق کشته شده بود ، جواب دونالد ترامپ را داد.

به گزارش پرس شیعه؛ غزاله خان روز دوشنبه گفت: دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیچ چیزی از دین اسلام نمی داند.

غزاله خان و شوهرش خضر خان هفته گذشته در کنوانسیون (کنفرانس) ملی حزب دمکرات مشارکت کرده بود که فقط خضر در این جلسه سخنرانی کرد.

پس از این مراسم ترامپ بالحنی تحقیر آمیز گفته بود: چرا غزاله خان سخنرانی نکرد، آیا شوهرش به وی اجازه حرف زدن نمی دهد؟

دونالد ترامپ در روزهای گذشته با رسوایی های تازه ای از جمله انتشار عکس های برهنه مربوط به همسرش در مجلات غربی دست بگریبان است.