ارتش آلمان از همکاری با پلیس این کشور در راستای مقابله با تروریسم خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، یکی از مقامات ارتش آلمان در گفتگو با روزنامه زوددویچه سایتونگ اظهار داشت: ارتش آلمان در نظر دارد تا تمهیداتی برای همکاری با پلیس این کشور در راستای مبارزه با تروریسم بیندیشد.

وی در ادامه افزود: ارتش می تواند تجربیات ارزشمندی در اختیار پلیس آلمان قرار داده و از راه آموزش نیروها نیز می تواند در زمینه مشارکت داشته باشد.

این مقام نظامی آلمان همچنین تصریح کرد: ارتش آلمان در نظر دارد سیاست خود در حوزه تدافعی در داخل و خارج کشور را تقویت کند.