چهاردهمین جلسه شورای مشاورین دولت در امور زنان و خانواده به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور و محمود واعظی وزیر ارتباطات برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم، از عزم دولت برای رشد بانوان در جامعه خبر داد و گفت: عزم دولت این است که بستری فراهم کند تا بانوان رشد یافته و به حقوق‌ خود در جامعه برسند.

وی با تاکید بر نظر مثبت دولت نسبت به حضور بانوان خاطرنشان کرد: نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند و هیچ دولتی نمی‌تواند نسبت به آنان بی تفاوت باشد و از این رو ادعا می کنم که در دولت مانعی برای حضور بانوان نیست.

واعظی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری منظم این جلسات افزود: به موضوع حضور بانوان باید ریشه‌ای نگریست و براساس اصل شایسته سالاری تلاش کرد مقدمات رشد آنان بیش از گذشته فراهم شود. دولت، معتقد است باید در شرایط مساوی با آقایان، از بانوان برای مسئولیت‌های مختلف استفاده کرد.

وزیر ارتباطات، گفت: باید با آموزش بانوان زمینه ارتقا و کسب تجربه بیشتر را برای آنان ایجاد کرد.

وی خواستار شناسایی بانوان مستعد و معرفی برای سمتهای مناسب توسط مشاوران حاضر در جلسه شد و گفت: دولت علاقه مند به حضور جدی بانوان در پست‌های مدیریتی بوده و اگر خروجی این جلسات منجر به برنامه‌ریزی و ترسیم نقشه راه شود ما در دولت قطعا حمایت خواهیم کرد.

واعظی با تاکید براینکه نسبت به بکارگیری زنان در مشاغل مدیریتی نظر مثبت وجود دارد، اضافه کرد: دولت برغم تمام مشکلات با جدیت از فراهم کردن زمینه رشد زنان حمایت می کند.