جمعی از علمای بحرین با صدور بیانیه ای ادامه احضار و بازداشت علما را محکوم کرده و دربارۀ پیامدهای این اقدام برای امنیت و ثبات کشور هشدار دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ در این بیانیه که به امضای شیخ عیسى أحمد قاسم، سید عبدالله الغریفی، شیخ محمد صالح الربیعی و شیخ عبد الحسین الستری رسیده، آمده است:
“ادامه احضار و بازداشت علمای دینی در بحرین، از جمله سید مجید المشعل، یکی از علمای بزرگ کشور، پیامدهای بسیار بدی برای امنیت و ثبات کشور دارد.
بنابراین ما خواستار آزادی سید المشعل و دیگر علما و زندانیان تحولات اخیر هستیم، همچنین برای جلوگیری از بحرانی تر و متشنج تر شدن اوضاع، توقف روند احضار و بازداشت علما و حل مسائل موجود با زبان گفتگو و تفاهم را خواستار هستیم.”