رئیس پلیس پایتخت انگلستان می گوید از بیم تکرار حملات تروریستی که اخیرا در برخی کشورهای اروپایی رخ داده است، مجبور به افزایش شمار نیروهای مسلح پلیس شهر لندن است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از بی بی سی، «صادق خان» شهردار و «سر برنارد هوگان هو» کمیسر پلیس لندن از افزایش شمار نیروهای مسلح پلیس در پایتخت انگلستان خبر دادند.

سر برنارد دلیل افزایش نیروی مسلح پلیس در نقاط ویژه شهر لندن را تشدید حملات تروریستی در اروپا و هدف از آن را تضمین امنیت عمومی و دفع حملات احتمالی عنوان کرد.

لندن پیشتر هم از افزایش ۶۰۰ نفری نیروی مسلح پلیس خبر داده بود تا به این ترتیب شمار آنها را به ۲۸۰۰ نفر برساند.

تصمیم اخیر به دنبال قتل ۸۴ نفر از مردم شهر «نیس» فرانسه به دست یک عامل تروریستی وابسته به داعش اتخاذ شد.

البته به گفته برنارد هیچ اطلاعی از بابت حمله تروریستی قریب الوقوع وجود ندارد حال آنکه قضاوت لندن بر پایه حوادثی است که در اروپا اتفاق افتاده است.

وی در این باره گفـت: ما شاهد حوادث تروریستی در بلژیک، فرانسه و آلمان بوده ایم و حماقت است که این مسئله را نادیده بگیریم.