روزنامه تایمز در مقاله ای، به تشریح و تحلیل اهمیت و جایگاه حلب در درگیری های جاری در سوریه و تأثیر آزادسازی آن در سرنوشت عناصر مسلح و نیز نقش آن در تقویت دولت سوریه پرداخت.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه تایمز در مقاله ای به قلم “تام کوگهلن” نوشت: “جنگ در سوریه مراحل متعددی را پشت سر گذاشته است با این حال سرنوشت حلب با توجه به نقش مهم و تاثیرگذاری که این شهر برای مخالفان دارد، همچنان مهمترین مسأله به حساب می آید.”
نویسنده تایمز تصریح می کند: “در صورت سیطره ارتش سوریه بر حلب، تحرکات سازمان یافته ای برای کنترل مرزهای ترکیه آغاز خواهد شد. حکومت سوریه تحرکات مشابهی را هم از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۵ در مرزهای لبنان برای قطع خطوط امدادرسانی به مخالفان صورت داد.”
نویسنده در ادامه خاطرنشان می کند: “دولت سوریه از ۳ سال پیش در تلاش است با قطع خطوط امدادرسانی به (مخالفان) در حلب، این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود درآورد.”
وی می افزاید: “سقوط اتوبان کاستلو در ماه گذشته از اهمیت حیاتی برخوردار بوده است با این حال احتمال می رود که عملیات کنترل بر حلب چند ماه دیگر به طول بینجامد.”