در پی ربایش اجساد ۵ سرنشین بالگرد روسی از سوی تروریست های سوریه، این کشور تهدیدی جدی علیه آنان مطرح کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامۀ « موسکوفسکی کومسومولیتس»، روز چهارشنبه، خبر داد که روسیه به گروه های مسلح در منطقۀ سقوط بالگردش هشدار داده است که باید اجساد ۵ سرنشین این بالگرد را تحویل دهند.
پایگاه “راشا تودی”، به نقل از این روزنامه، نوشت: «روسیه به افراد مسلح هشدار داد: یا جسد ها را باز می گردانید، یا منطقه را هدف بمباران هوایی گسترده قرار می دهیم».
ویکتور موراخوفسکی نیز در گفتگو با این روزنامۀ گفت: «این بالگرد در حالی سقوط کرد که از یک عملیات انسان دوستانه باز می گشت. ۵ نفر در این بالگرد بودند که سه نفر از آنان خدمۀ بالگرد و دو نفر از نظامیان روسی بودند. این بزرگ ترین تلفات نظامی روسیه در سوریه بوده است».