سازمان شیطان پرستی در آمریکا موسوم به The Satanic Temple اعلام کرد که قصد دارد شعبات خود را در مدارس ابتدایی در سراسر این کشور دایر کند!

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این بیانیه موجب نگرانی شدید جامعۀ آمریکا شده است.
البته هم اکنون شعبات این سازمان در چندین موسسه آموزشی در آمریکا فعالیت می کند و قرار است در آینده در مؤسسات آموزشی دیگر نیز ایجاد شود.
به نوشته پرتال اینترنتی “ماشابل”، لوسین گریوز نمایده سازمان The Satanic Temple می گوید این اقدام در راستای مقابله با مبلغین مسیحیت انجیلی است، و همه کودکان صرف نظر از اعتقادات مذهبی شان خواهند توانست عضو شعبات شیطان پرستی شوند، و در آنجا به آنها علاوه بر شیطانپرستی علوم و رشته های مختلف هنر هم تدریس خواهد شد!!