دادستانی بحرین دستور بازداشت ۱۵ روزه دو عالم دینی دیگر را به اتهام مشارکت در تظاهرات در منطقه الدراز در نزدیک شهر منامه صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دادستانی بحرین دستور بازداشت ۱۵ روزه شیخ علی حمیدان و شیخ علی الجفیری را برای بازجویی صادر کرد.

سایت اللؤلؤه” نوشت: دادستانی همچنین دستور بازداشت ۱۵ روزۀ دو شهروند بحرینی به نام های یاسر ناصر (کارگردان) و سید حمید السید عدنان را به اتهام شرکت در تظاهرات در منطقه الدراز صادر کرد.

حکومت بحرین تاکنون چند عالم دینی سرشناس بحرینی از جمله شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی این کشور را بازداشت و به زندان انداخته است. مسئولان آل خلیفه همچنین تعدادی از جمعیت های دینی این کشور از جمله جمعیت وفاق را منحل کرده اند.

علمای دینی سرشناس بحرینی اخیرا با صدور بیانیه ای با اشاره به تداوم بازداشت و احضار علمای دینی در این کشور هشدار دادند که این اقدام آل خلیفه پیامدهایی برای امنیت و ثبات ملی به همراه خواهد داشت.