اعتصاب و تعطیلی مغازه ها و مراکز تجاری منامه پایتخت بحرین و مناطق اطراف آن همزمان با سالگرد آغاز انقلاب این کشور ادامه یافت و بخشی از اقتصاد رژیم آل خلیفه را تحت تاثیر قرارداد.

به گزارش پرس شیعه، درادامه اعتراض های موسوم به ” نافرمانی مدنی النمر” که از اواخر هفته گذشته آغاز شده ، این هفته نیز مردم درکنار برپایی تظاهرات در مناطق مختلف، مغازه ها و مراکز تجاری را در اعتراض به بی توجهی رژیم آل خلیفه به خواست مردم به تعطیلی کشاندند.

اعتراض های موسوم به ” نافرمانی مدنی النمر” در روزهای گذشته به چالش بزرگی برای نیروهای امنیتی و نظامی رژیم آل خلیفه و نظامیان سعودی حامی این رژیم که دربحرین مستقر شده اند ، تبدیل شده است.

شاهدان عینی گزارش کردند که خیابان های بحرین هنگام به تعطیلی کشاندن مغازه ها خلوت و کم رفت و آمد شده و خودداری دانش آموزان از رفتن به مدرسه نیز درکنار سایر اعتراض ها فشار مضاعفی به رژیم آل خلیفه وارد کرد.

گروه های مخالف بحرین از هفته گذشته مردم را به برگزاری تظاهراتی به نام ” نافرمانی مدنی النمر” در همه شهرها، مناطق و روستاهای این کشور به مناسبت پنجمین سالگرد انقلاب فراخواندند.

در تظاهرات نخستین روز نافرمانی مدنی منطقه النویدرات شاهد درگیری تظاهرکنندگان و نیروهای نظام حاکم آل خلیفه بود که از گلوله های گازی و اشک آور استفاده کردند.

شهرهای سار، سنابس، المصلی، مقابه، البلاد القدیم، المرخ، النبی صالح، بنی جمره، ابوقوه و الکوره نیز شاهد تظاهرات مردمی بود.

مردم بحرین، پس از شهادت آیت الله شیخ نمر باقر النمر، عالم شیعه عربستانی به دست نظام آل سعود، فعالیت های گسترده ای را در محکومیت این جنایت برگزار کرده اند و در آستانه سالگرد انقلاب خود فعالیت هایشان به این مناسبت را با نام آیت الله نمر نامگذاری کردند تا بدین وسیله بربه فراموشی نسپردن جنایات آل خلیفه و حامی آن آل سعود عربستان تأکید کنند.

از سال ۲۰۱۱ تاکنون رژیم آل خلیفه با همراهی و همکاری نظامیان عربستانی به سرکوب گسترده تظاهرات مسالمت آمیز و کشتار و زندانی کردن مردم پرداخته و به هیچیک از خواسته های انقلابیون بحرینی توجه نکرده است.