مفتی عربستان سعودی با طرح این ادعاهای عجیب اعلام کرد که فقط نسخه های قرآن چاپ مرکز ملک فهد بدون اشتباه است.

به گزارش پرس شیعه؛ “عبد العزیز بن عبدالله آل الشیخ ” مفتی عربستان در برنامه ” فتاوی علی الهواء” درباره نسخه هایی از قرآن کریم در مساجد عربستان که چاپ مراکز دیگر هستند و درآن ها لفظ جلاله ” الله ” و ضمیر” هو ” و لفظ ” الرب ” و نه دیگر اسامی خداوند، به رنگ قرمز چاپ شده است، گفت: استفاده از قرآن چاپ شده در مرکز ملک فهد و خواندن آن، نسبت به نسخه های دیگر ارجحیت دارد.

وی با این ادعا که نسخه های قرآن چاپ شده از سوی مراکز دیگر، اشتباهات کوچک و بزرگ دارند، از وزارت امور اسلامی و ارشاد عربستان خواست که همه نسخه های قرآن موجود در مساجد را به جز نسخه های چاپ شده از سوی مرکز ملک فهد جمع آوری کنند.

آل الشیخ اظهار داشت : آن چه قرآن چاپ شده از سوی مرکز ملک فهد را از دیگر نسخه ها متمایز می کند، این است که این قرآن درست و بدون اشتباه است و با وجود آن نیازی به دیگر نسخه ها نیست.