وزیر امور خارجه آلمان در نشست خبری از ترامپ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان مروج نفاق و تفرقه یاد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در یک نشست خبری در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت: به نظر من «دونالد ترامپ» کاندیدای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسیر صحیحی برای تبلیغات خود انتخاب نکرده است.

وی افزود: من گمان می کنم وی سیاست نفاق و تفرقه را در پیش گرفته و به نوعی مروج این نوع صفت های ناپسند است.

این در حالی است که دولت آلمان تاکنون چنین واضح درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام موضع نکرده است.