عراق جزئیات خنثی سازی حمله بزرگ داعش برای اشغال بغداد و استان های جنوبی را که ابو بکر البغدادی، شخصاً، آن را هدایت می کرد، منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ فرماندهی عملیات مشترک عراق با اشاره به نقشۀ داعش برای اشغال بغداد، اعلام کرد که ابوبکر البغدادی، سرکرده گروه تروریستی داعش، شخصاً فرماندهی و نظارت مستقیم بر این حمله را به عهده داشت.
منابع امنیتی عراق گفتند گروه تروریستی داعش برای اجرای این عملیات، ده ها خودرو بمب گذاری شده و عناصر انتحاری را آماده حرکت به سمت اهداف خود کرده بود.
فرماندهی عملیات مشترک با صدور بیانیه ای که در رسانه های عراقی انتشار یافت، اعلام کرد: «نیروهای امنیتی پس از یک مرحله عملیات اطلاعاتی و تجسسی دقیق، تلاش مذبوحانه گروه تروریستی داعش در قالب عملیاتی موسوم به (غزوه بزرگ بغداد – فتح) را خنثی کردند».
سرویس اطلاعاتی عراق پس از عملیات شناسایی و ردیابی، طی چهار مرحله عملیات، در مناطق مختلف، تعدادی از سرکرده ها و عناصر مهم تروریست ها را به هلاکت رساند.
منابع آگاه می گویند، داعش قصد داشت با ده ها خودرو بمب گذاری شده و عوامل انتحاری، بغداد و برخی استان های جنوبی عراق را مورد حمله قرار دهد تا در عملیات آزاد سازی موصل وقفه ایجاد کند.