مفتی پیشین مصر، از سوء قصد نافرجام در استان جیزه این کشور جان سالم به در برد.

به گزارش پرس شیعه؛ دو فرد مسلح که نقاب بر چهره داشتند، در شهرک “ششم اکتبر” واقع در استان جیزه به سمت «علی جمعه» مفتی سابق مصر هنگام ورود به یک مسجد تیراندازی کردند.

بنا بر این گزارش، محافظان علی جمعه موفق شدند به موقع وی را وارد مسجد کنند و در این حادثه به وی آسیبی نرسید.

علی جمعه در فاصله سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ مفتی مصر بود و فتواها و نظرات جنجالی زیادی به نقل از وی منتشر شد.