رئیس کمیسیون اروپا ترکیه را دارای شرایط لازم برای عضویت در اتحادیه اروپا ندانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به درخواست اتریش مبنی بر توقف روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اظهار داشت: در حال حاضر ترکیه دارای شرایط مناسب برای برخورداری از عضویت در اتحادیه اروپا نیست.

وی با اشتباه خواندن این سیاست افزود: باید پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باز بماند تا این کشور خود را موظف به اعمال اصلاحات و تغییرات بداند.

بدنبال کودتای نافرجام در ترکیه وضعیت فوق العاده به مدت سه ماه در این کشور اعلام شد.

ترکیه تاکنون به بندهای خواسته شده اتحادیه اروپا جامه عمل نپوشانده است.