مولوی محمد هاشم، رئیس شورای علمای شهر «شیندند» ولایت هرات افغانستان توسط افراد مسلح ترور شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، مقامات محلی ولایت هرات افغانستان اعلام کردند: «مولوی محمد هاشم»، رئیس شورای علمای شهر «شیندند» ولایت هرات توسط اعضای گروه طالبان ترور شده است.

مقامات محلی هرات این رویداد را محکوم کرده و این ترور را به دشمنان اتحاد و وحدت مردم افغانستان نسبت داده است.

«جیلانی فرهاد» سخنگوی والی هرات افغانستان گفت: این روحانی سرشناس از آنجایی که همواره در راستای حفظ وحدت و انسجام مردم فعالیت داشت، اعضای گروه طالبان وی را ترور کردند.

وی در ادامه افزود: مولوی محمد هاشم عصر روز گذشته در مسجد جامع بازار«شیندند» به ضرب گلوله از پای درآمده است.

وی در ادامه تصریح نمود: یک تن دیگر از افراد سرشناس شیندند هم توسط طالبان به ضرب گلوله از پای درآمده است.

از سوی والی هرات هیئتی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است. گروه طالبان افغانستان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده است.