گزارش ها حاکی از بازگشت اکثر مهاجران افغان مستقر در کشورهای اروپایی به افغانستان است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه فرانکفورترآلگماینه، مهاجران افغانی مقیم اروپا چندی است که راهی کشور خود شده اند. رقم بازگشت مهاجران افغان مقیم آلمان تقریبا دوبرابر رقم سایر کشورها است.

سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی که در اختیار این روزنامه آلمانی قرار داده، آورده است: آمار نشان می دهد که حدود نیمی از مهاجران افغانی حاضر در آلمان به کشور خود باز گشته اند.

در حالی که اروپا ماه ها و روزهای بحرانی را به علت روند رو به افزایش مهاجرت می گذراند، بازگشت افغان ها خبر خوشی برای آنها تعبیر می شود.

این روزنامه در ادامه آورده است: افغان ها برقراری نسبی آرامش در افغانستان را دلیل بازگشت به کشور خود اعلام کرده اند.